Oznámení o ochraně osobních údajů


Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webu www.fanklubfiat.cz (dále též „Web“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti provozovatele jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných prostřednictvím online aktivit Webu takto:

 1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018.
 2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás, v souvislosti s užitím Webu, tedy v souvislosti s tím, že Vám poskytujeme služby dle Smluvních podmínek užití webu www.fanklubfiat.cz. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, bydliště (město), další kontaktní údaje zahrnující zpravidla, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies.
 3. Provozovatel zpracovává pouze ty osobní údaje, které zadáte při vkládání inzerátu v naší Inzerci. Nepředáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům). Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.
 4. Vaše údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k poskytnutí služby, nejdéle však jeden rok.
 5. Máte právo na informace, zahrnující též:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným u nás, právo na opravu nepřesných údajů,
  • právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů,
  • právo na přenesení svých osobních údajů jinam,
  • námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen.
 6. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: koudy.1899@centrum.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u úřadu na ochranu osobních údajů uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.